Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK

Rektör

 

 • Demir Çelik kampüsü Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye
 • fatihkirisik@karabuk.edu.tr
 • +90 444 0 478

Özgeçmiş

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK, 1974 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırşehir’de tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1999 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Temel Hukuk, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku gibi pek çok hukuk dersini yürüttü.

2001 yılında Kırgızistan’da bulunan Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesinde hukuk derslerini yürütmek üzere Öğretim Görevlisi olarak Dumlupınar Üniversitesince görevlendirildi. 2002 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktoraya başladı ve 2008 yılında “Yönetimde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkının Kamu Yönetiminin İşleyişine Etkisi” konulu tezi ile doktorasını tamamladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi, Doçent Dr. ve Profesör Dr. olarak görev yapan Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK, burada Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim İl Sınav Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim İl Sınav Koordinatörlüğü, Anadolu Üniversitesi İl Ders Koordinatörlüğü, Etik Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu.

Karabük Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde göreve başlayan Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinin yanında, Temel Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Kamu Politikaları Analizi, Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi, İnsan Haklarının Gelişimi, Türkiye’nin Yönetim Yapısı derslerini lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttü.

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK’ın Yükseköğretimin Geliştirilmesi için Kurumsal Model Önerileri, Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi için Model Önerilerinin Tasarlanması, Çeşitli Kamu Politikalarının İncelenerek Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı Makamının Gelişim Sürecinin incelenmesi, Parlamenter Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi konularında yoğunlaşan makale, bildiri, kitap ve proje gibi pek çok akademik çalışmaları bulunmaktadır.

 

Temel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güncel sorunlarına çözüm üreten yönetsel modeller tasarlamayı amaç edinen Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK, kamu yönetiminin ve kamu politikalarının geliştirilmesi için bilimsel araştırma ve yayınlarına devam etmektedir.

 

Akademik Veri Yönetim Sistemi Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

 

Görev Dağılımı

   • Tüm Birimler
    Rektör Yardımcıları
    Genel Sekreterlik
    Personel Daire Başkanlığı
    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
    İç Denetim Birimi Başkanlığı
    Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
    Hukuk Müşavirliği
    Kurumsal İletişim Merkezi Koordinatörlüğü
    Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Politikaları Komisyonu
    Üst Danışma Kuruluİletişim

 • Karabük Üniversitesi

 • Email: fatihkirisik@karabuk.edu.tr
 • Telefon: +90 444 0 478