Hakkımızda

Birimimiz kurumsal değeri ve tanınırlığı artırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve hedef kitle ile etkili iletişim ağı oluşturmak doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Üniversitemizle ilgili haberlerin yazılı ve görsel medyaya aktarımını, basın mensuplarından gelen röportaj ve makale türü taleplerin hazırlanması ve istenen sürede ulaştırılmasını, kamuoyuna duyurulması ve öğretilmesinde yarar görülen konuların basında yer almasını sağlamakta, medyada yer alan üniversite ve yükseköğretim ile ilgili yazılı ve görsel haberlerin takibini ve bunların arşivlerini oluşturmaktadır. Üniversitemizdeki gelişmeler ve yatırımlarla ilgili derlenen bilgileri basın mensuplarına ulaştırılmaktadır.

Birimimiz bir akademik personel, iki idari personel ve bir işçi personeli olmak üzere dört personelden oluşmaktadır.