Hakkımızda
Hakkımızda

Karabük Üniversitesinin özgün ve dinamik yapısının gerektirdiği duyarlılıkla çalışmalarına yön veren Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü sahip olduğu uzman ekip ve modern donanımla bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin toplumla buluşturulması adına basınla ilişkilerin her aşamasında görev almaktadır. Karabük Üniversitesinin itibar yönetimine, kurumsal kimliğine ve kamuoyundaki imajına yönelik iletişim etkinliklerini organize etmekle birlikte üniversitemizin ulusal, uluslararası marka değeri ve itibarının güçlendirmesine stratejik halkla ilişkiler faaliyetleriyle katkı sağlamaktadır.
Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleleriyle iletişimde önemli katkıda bulunan Külliye Gazetesinin hazırlanıp, yayımlanması birimimizce sağlanmaktadır. Sosyal medyada üniversitemizin doğru konumlandırılması için bilimsel niteliğe uygun kaliteli ve etkili içerik üretim ve yönetimi birimimizce sağlanmaktadır. Karabük Üniversitesi Türkiye ve Uluslararası arenaya açılan penceresi konumunda bulunmasının bilinciyle, kendi çalışma altyapısı ve sorumluluk kapsamı içinde çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.