İdari Personel
Koordinatör
Koordinatör
0 (370) 418 7843 / 7843
Külliye Gazetesi
0 (370) 418 7867 / 7867
Fotoğraf/Video
0 (370) 418 7844 / 7844
Sosyal Medya
Sekreter
0 (370) 418 8019 / 8019