İdari Personel
Koordinatör
Koordinatör
0 (370) 418 8052 / 8052
Külliye Gazetesi
0 (370) 418 8138 / 8138
Haber/Medya Takip
0 (370) 418 8055 / 8055
Fotoğraf/Video
0 (370) 418 8058 / 8058
Sosyal Medya
Sekreter
0 (370) 418 8063 / 8063