Misyon - Vizyon
Misyonumuz
 • Karabük Üniversitesinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yazılı-görsel medyada yer almasını sağlamak.
 • Karabük Üniversitesinin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile iş birliğini sağlayıcı etkinliklerin tanıtılmasını ve paylaşılmalarını sağlamak.
 • Karabük Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte, Enstitü ve diğer birimlerin iletişim temsilcileri aracılığıyla koordinasyon sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin kişisel başarılarını kurumsal düzeye taşımak, hedef kitleyle iletişimde ayna görevi üstlenmek.
 • Sosyal paydaşlarımızla kurduğumuz iletişim sürecinde kurum kültürünü en etkili şekilde aktararak, üniversitemizin doğru tanınması ve algılanmasını sağlamak, yüzümüzü uluslararası arenaya çevirmek.
 • Karabük Üniversitesinin kurum içi ve kurum dışında gerçekleştirilecek etkinliklerinde iletişim teknik ve becerilerini en iyi şekilde kullanarak bilgiyi doğru, hızlı ve etkin biçimde paylaşmak.
 • Basında ve kamuoyunda gelişen olaylarla ilgili Karabük Üniversitesinin bakış açısını zamanında ve en doğru şekilde kurum içi ve kurum dışı kamuoyuna sunmak, basın ve yayın organlarında çıkan ve Karabük Üniversitesini ilgilendiren haberler ve gelişmeler konusunda Üniversite Yönetimini bilgilendirme misyonuna sahiptir.
Vizyonumuz
 • Karabük Üniversitesinin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak.
 • Karabük Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde örnek, saygın ve tercih edilebilir bir üniversite olmasını sağlamak.
 • Karabük Üniversitesinin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini duyurmasını sağlayacak projeler geliştirmek.
 • Karabük Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında iletişim sağlayıcı ve paylaşıcı görevini üstlenmek.
 • Karabük Üniversitesi kurumsal tanıtım faaliyetleri ile ilgili hizmet üretmek ve/yada profesyonel iletişim kuruluşlarından hizmet temini sağlamayla ve desteklemeye aracı olmak.
 • Karabük Üniversitesinin kurumsal kimliği ve saygınlığının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi ve sürdürülmesi için kurum içi ve kurum dışı kamuoyu ile iyi niyetli, bilinçli ve planlı iletişim süreci gerçekleştirme amacı doğrultusunda; uygun bilimsel yöntemlerle alan araştırması gerçekleştirme, hedef kitle belirleme, uygun ve etkili içerik üretme ve iletişim araçlarını kullanma vizyonuna sahiptir.