Misyon - Vizyon
Misyonumuz
  • Karabük Üniversitesinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yazılı-görsel medyada yer almasını sağlamak.
  • Karabük Üniversitesinin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesini planlamak.
  • Karabük Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte, Enstitü ve diğer birimlerin iletişim temsilcileri aracılığıyla koordinasyon sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin kişisel başarılarını kurumsal düzeye taşımak, hedef kitleyle iletişimde ayna görevi üstlenmek.

Vizyonumuz
  • Karabük Üniversitesinin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak.
  • Karabük Üniversitesinin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini duyurmasını sağlayacak projeler geliştirmek.
  • Karabük Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında iletişim sağlayıcı görevini üstlenmek.